Chuyên mục được quan tâm nhất

3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Đây là một hướng dẫn Photoshop thú vị, bạn sẽ học cách tạo hiệu ứng 3D text sử dụng texture da thú. Chúng ta sẽ tạo text này trong Xara 3D và sử dụng Photoshop để tạo Texture cho các chữ cái bằng cách sử dụng da của các loài thú. Đừng quên download hình nền da thú rừng nhiệt đới này nhé!

Kích thước bộ nhớ máy tính của bạn?

Xem trước kết quả chúng ta sẽ tạo ra:


Bước 1

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tạo các chữ cái 3D. Để thực hiện, tôi đã một công cụ 3D đơn giản: Xara 3D. Bạn có thể sử dụng phần mềm 3D mà bạn thích như Illustrator hoặc Photoshop (CS4).
jungle1 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Bước 2

Tạo một document mới trong Photoshop và sử dụng gradient tool để thêm một radial gradient từ một màu xám nhạt (#cef2b4) đến một màu tối hơn(#2ba631). Paste nó vào trong các chữ cái 3D.
jungle2 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Bước 3

Chúng ta sẽ tập trung vào chữ J. Tôi muốn gắn chất liệu da ngựa vằn vào chữ J. Đầu tiên, chúng ta phải thay đổi màu sắc của chữ cái. Vì vậy, gắn một gradient map (Image>Adjustments>Gradient Map) từ màu xám đậm (#0f0f0f) sang màu xám nhạt (# 858585).
jungle3 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Bước 4

Paste vào trong texture. Thay đổi kích thước của nó (Nhấn Ctrl+T để kích hoạt Transform Tool) và đặt nó lên trên chữ cái. Nếu bạn giảm Opacity, mọi thứ sẽ đơn giản hơn.
jungle4 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Bước 5

Sao chép layer texture 4 lần. Chúng ta cần mỗi bản copy cho mỗi bề mặt của chữ cái.
jungle5 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Bước 6

Lúc này, chúng ta ẩn tất cả layer texture. Chọn Pen tool, phóng to và tạo một vùng chọn phía trước mặt text.
jungle6 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Bước 7

Nhấn Ctrl + Enter để kích hoạt Selection Tool. Làm cho các layer texture xuất hiện trở lại và chọn nó. Bây giờ, nhấp chuột lên button “add layer mask” (ở phần dưới cùng của cửa sổ layer). Thay đổi Blend Mode của layer sang overlay.
jungle7 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Bước 8

Làm cho layer texture khác xuất hiện. Với Selection Tool, taọ một vùng chọn như hiển thị trong hình ảnh bên dưới:
jungle8 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Bước 9

Với bản copy của texture ngựa vằn đã chọn, vào Select>Inverse và nhấn Delete. Sau đó, nhấn Ctrl+D để Delete.
jungle9 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Bước 10

Vào Edit>Transform>Distort và giảm chiều cao của hình ảnh.
jungle10 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Bước 11

Bây giờ, chúng ta ẩn texture da ngựa vằn. Chọn Pen tool và tạo một vùng chọn bên dưới bề mặt của chữ cái.
jungle11 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Bước 12

Làm cho texture nhìn thấy được và chọn nó. Thêm một layer mask và thiết lập layer sang overlay.
jungle12 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Bước 13

Sử dụng kỹ thuật tương tự để bao phủ toàn bộ các mặt bên của chữ cái.
jungle13a 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop
jungle13b 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop
jungle13c 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop
jungle13d 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Bước 14

Chọn tất cả các layer mà chúng ta đã sử dụng để tạo ra chữ J (tất cả layer đều xuất hiện trừ background) và nhấn Alt + Ctrl + E để Merge các layer đã chọn vào một layer mới. Từ bây giờ, chúng ta chỉ có một layer đã được tạo ra, vì vậy, chọn tất cả layer J một lần nữa, nhóm chúng lại với nhau (Ctrl + G) và ẩn nhóm.
Mục đích của bước này là gì? Tôi cần Merge tất cả layer J để gắn Smudge Tool, nhưng, tôi thích tạo ra một layer mới hơn. Vì như vậy, tôi có thể bảo vệ các layer khác trong trường hợp tôi phải thay đổi các chi tiết chữ cái.
jungle14 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Bước 15

Chọn Smudge Tool. Chọn Brush 1px, Normal và Strenght 70%. Bây giờ, phóng to và bắt đầu tô bộ lông của chữ cái. Đối với bước này, Tablet của tôi thực sự hữu ích.
jungle15 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Bước 16

Sử dụng kích thước brush khác nhau để có được một kết quả tốt hơn. Bây giờ, chữ J da ngựa vằn đã hoàn thành. Thực sự rất thú vị, bạn có thấy vậy không?
jungle16 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Bước 17

Sử dụng quá trình tương tự để tạo các chữ cái khác. Tất cả các texture mà tôi đã sử dụng hoàn toàn miễn phí và được download từ stock.xchng. Tôi đã sử dụng từ trái sang phải là: da ngựa vằn, da báo, da khỉ, da hươu cao cổ, da voi và da hổ.
jungle enlarge 3D Text Sử Dụng Texture Da Thú trong Photoshop

Dịch và biên tập từ: WeGraphic

0 comments:

Post a Comment