Chuyên mục được quan tâm nhất

Hiệu Ứng Text Chrome Đầy Màu Sắc photoshop


intro Hiệu Ứng Text Chrome Đầy Màu Sắc
Chúng ta đã có nhiều bài hướng dẫn Photoshop về việc làm thế nào để tạo ra hiệu ứng chữ chrome. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thực hiện thêm vài hiệu ứng nữa để tạo ra một hiệu ứng chữ màu chrome.
Trước tiên, chúng ta cần chọn một font chữ tròn đậm. Chúng ta có thể tải từ urbanfonts.com. Hãy chọn Adira Display. Sau đó, tạo ra một file mới. Kích thước của 500x500px. Chọn một background màu xám tối là tốt nhất. Đừng chọn màu đen, bởi vì chúng ta sẽ điều chỉnh sau đó bằng một layer adjustment. Gõ chữ BIG vào một layer mới với kích thước font chữ khoảng 190pt. Như hình bên dưới:
imagem1 Hiệu Ứng Text Chrome Đầy Màu Sắc
Double click vào layer text để mở cửa sổ Layer Styles. Click vào Gradient overlay và tạo Gradient như bạn đã nhìn thấy như hình bên dưới.
imagem2 Hiệu Ứng Text Chrome Đầy Màu Sắc
Chúng ta sẽ cần có 6 màu và các giá trị (từ trái sang phải ) là:
1. #bedeec
2. #bcb7d7
3. #f0c9d7
4. #f5c8b5
5. #f5f2ca
6. #dff3fe
Bây giờ chúng ta sẽ có những hình ảnh dưới đây:
imagem3 Hiệu Ứng Text Chrome Đầy Màu Sắc
Quay trở lại layer styles trên bảng Satin và nhập các thiết lập sau:
imagem4 Hiệu Ứng Text Chrome Đầy Màu Sắc
Và bây giờ chúng ta sẽ có được hình ảnh như sau:
imagem5 Hiệu Ứng Text Chrome Đầy Màu Sắc
Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng các Styles sau. Inner glow, Outer glow, Inner Shadow và Drop Shadow. Hãy thiết lập các cài đặt như hình dưới đây:

Inner glow

imagem6 Hiệu Ứng Text Chrome Đầy Màu Sắc

Outer glow

imagem7 Hiệu Ứng Text Chrome Đầy Màu Sắc
Inner shadow sử dụng thiết lập như hình bên dưới:
imagem8 Hiệu Ứng Text Chrome Đầy Màu Sắc

Drop Shadow

imagem9 Hiệu Ứng Text Chrome Đầy Màu Sắc
Thật là tuyệt. Giờ thì chúng ta sẽ có một cái gì đó như thế này:
imagem10 Hiệu Ứng Text Chrome Đầy Màu Sắc
Chúng ta có thể cải thiện nó. Trên thực tế nó vẫn không giống chrome. Chúng ta cần phải áp dụng các thiết lập thêm Style Bevel and Emboss. Hãy xem các thiết lập và cài đặt nó như hình bên dưới:
imagem11 Hiệu Ứng Text Chrome Đầy Màu Sắc
Và chúng ta đã có hình ảnh như thế này:
imagem12 Hiệu Ứng Text Chrome Đầy Màu Sắc
Tiếp theo, chúng ta vào Layer -> Add Adjustment Layer -> Exposure và nhập các thiết lập sau:
imagem13 Hiệu Ứng Text Chrome Đầy Màu Sắc
Giờ thì hãy xem kết quả cuối cùng của chúng ta:
imagem14 Hiệu Ứng Text Chrome Đầy Màu Sắc
Hiệu ứng có thực sự tốt đẹp như bạn nghĩ không?
Gợi ý: Nếu bạn loại bỏ layer gradient, bạn sẽ có được một hiệu ứng chrome màu đen và trắng

1 comments:

Nhi_SONE said...

rất dễ làm, cám ơn ạ

Post a Comment