Chuyên mục được quan tâm nhất

Hiệu Ứng Hoá Đá trong photoshop

Xin chào các bạn. Lần này chúng ta sẽ cùng tạo ra một hiệu ứng hóa đá một con người bị nguyền rủa trong Photoshop. Tôi đã sử dụng Photoshop CS4 cho hướng dẫn này. Medusa, trong thần thoại Hy Lạp, là một con quái vật nữ, nhìn chằm chằm trực tiếp vào nó, người xem sẽ biến thành đá.Đây là những gì chúng ta sẽ làm:
%C3%81rea30 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Hoá Đá
Chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh này: http://www.sxc.hu/photo/1166996
1166996 55960366 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Hoá Đá
Gọi tên layer này là “Kid”. Sao chép layer “Kid” bằng cách nhấp chuột phải lên layer này và chọn Duplicate Layer hoặc CTRL+J đối với lệnh tắt.
Gọi tên layer đã sao chép là “KidCopy” và đóng layer “Kid” lại một chút, lúc sau chúng ta sẽ sử dụng nó.
Desaturate Duplicate Layer. Vào Image>Adjustments>Desaturate.
Trên layer “KidCopy”, Remove background và đôi mắt. Tôi đã sử dụng Pen Tool (P).
image03 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Hoá Đá
Sau khi thực hiện xong, hình ảnh của bạn sẽ trông như thế này.
%C3%81rea de transfer%C3%AAncia11 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Hoá Đá
Bây giờ, chúng ta cần có một texture.. Chúng tôi sẽ sử dụng Concrete texture đã Download từ GrungeTextures. Mở nó sang photoshop. Gọi tên layer này là “Texture”. Xoay nó đến 90° CCW. Vào Edit> Transfrom> Rotate 90 CCW °.
1218284573 3 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Hoá Đá
Giữ CTRL + nhấp chuột lên layer “KidCopy” để nó sẽ nằm trong chế độ lựa chọn. Nhấp vào “texture” Layer và đảo ngược vùng chọn. Vào Select Inverse>. Bây giờ nhấn DELETE.
%C3%81rea de transfer%C3%AAncia13 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Hoá Đá
Bây giờ, thiết lập layer “texture” sang Multiply. Desaturate “KidCopy” Layer. Vào Image>Adjustments>Desaturate. Bây giờ, hình ảnh sẽ giống như thế này.
%C3%81rea de transfer%C3%AAncia021 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Hoá Đá
Làm việc trên đôi mắt. Trên “Textures” layer, chọn một vùng bằng cách sử dụng Polygonal Lasso Tool (L). Hãy cố gắng chọn bên dưới mắt và khi bạn thực hiện xong việc lựa chọn nhấn Ctrl + J để sao chép vùng lựa chọn. Thực hiện tương tự với con mắt bên phải. Gọi tên con mắt đã sao chép bên trái là “Left Eye” và con mắt bên phải là “Right Eye”.
%C3%81rea de transfer%C3%AAncia16 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Hoá Đá
Bây giờ, di chuyển layer “Left Eye” và “Right Eye” xuống bên dưới “HandsomeCopy” Layer bằng cách nhấp chuột lên duplicate layer và Drag nó xuống bên dưới layers palette. Đây là vị trí của các layer.
%C3%81rea de transfer%C3%AAncia20 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Hoá Đá
Đặt “Left Eye” và “Right Eye” Layer lên vị trí thích hợp, sử dụng Move Tool (V). Xem hình ảnh dưới đây.
%C3%81rea de transfer%C3%AAncia22 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Hoá Đá
Để điều chỉnh Lightness của Right Eye và Left Eye Layer, vào Image> Adjustments> Hue / Saturation, sau đó điều chỉnh Lightness xuống-40 để nó sẽ tối hơn một chút.
Chọn Burn Tool (O). Thiết lập phạm vi cho Highlights và Exposure lên 30%. Bắt đầu sử dụng burn tool trên phía trái và phía phải của con mắt.
%C3%81rea de transfer%C3%AAncia24 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Hoá Đá
Làm việc trên mái tóc. Chúng ta sẽ sử dụng Curves để làm cho mái tóc phù hợp với làn da và làm cho nó sáng hơn một chút. Chọn “KidCopy” layer, chọn Polygonal Lasso Tool (L) và chọn mái tóc.
%C3%81rea de transfer%C3%AAncia26 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Hoá Đá
Vào Image> Adjustments> Curves. Điều chỉnh theo sở thích cá nhân của bạn.
Bây giờ, sau khi chúng ta đã điều chỉnh mái tóc, hình ảnh của chúng ta sẽ như thế này.
%C3%81rea de transfer%C3%AAncia28 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Hoá Đá
Bây giờ, để hoàn thành, Chọn Burn Tool (O) và cố gắng gắn một vài vùng tối hơn lên mũi và mặt của nhân vật. Mở “Handsome” layer để thêm màu đen cho background. Bây giờ, chúng ta đã hoàn thành.
Tôi hy vọng bạn học được một vài điều gì đó từ hướng dẫn này và hãy cho tôi nghe thông tin phản hồi của bạn.


Dịch và biên tập từ: PsdRockStar

0 comments:

Post a Comment