Chuyên mục được quan tâm nhất

Tẩy trắng răng không cần nha sĩ bằng Photoshop

Xin giới thiệu với các bạn một cách đơn giản để tẩy trắng răng không tốn một xu, với photoshop các bạn có thể sử dụng phương pháp này để tẩy răng cho mình mà không cần Nha sĩ.
Tham khảo thêm các bài viết 
+ Photoshop căn bản
+ Photoshop nâng cao: hiệu ứng chữ
+ Photoshop nâng cao: thủ thuật xử lý ảnh chân dung
+ Photoshop nâng cao: ánh sáng
+ Photoshop nâng cao: Kỹ xảo
Thủ thuật photoshop
+ Download Psd file  
1 comments:

Simon Jeams said...

Tr?ng rang rang nha khoa thu?ng du?c dùng nhu m?t bi?n pháp thay th? cho rang b? m?t d? khôi ph?c v? ngoài và ch?c nang rang c?a b?nh nhân. Nghiên c?u tru?c dó dã ch?ng minh r?ng vi?c th?c hi?n tr?ng rang nha khoa làm phá v? mô trong vùng tr?ng rang c?a b?nh nhân.

Post a Comment