Chuyên mục được quan tâm nhất

Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt


Đạo diễn : Nguyễn Quang Dũng.
Diễn viên : Johnny Trí Nguyễn, Anh Thư, Phước Sang, Kim Thư, Phương Thanh, Minh Thuận, Lương Mạnh Hải, Vũ Ngọc Đãng.
Kịch bản : Nguyễn Quang Dũng


0 comments:

Post a Comment