Chuyên mục được quan tâm nhất

phần mềm tách ghép file FFSJ The Fastest File Splitter and Joiner

Phần mềm tách ghép file FFSJ The Fastest File Splitter and Joiner


Nếu bạn có 1 file có dung lượng lớn, khó có thể chia sẻ lên mạng, vậy làm sao để tách file đó thành nhiều file nhỏ, mà sau đó có thể ghép lại như file đầu. sự lựa chọn là phần mềm FFSJ.

phần mềm FFSJ Click Here To Download - Tải Về Máy

Downloaded:   times | Size:  0.3MB HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Hướng dẫn sử dụng: 

A. Làm sao để tách (split)  một file?


1. Chuyển qua tab "Splitting" :2. Chọn file nguồn ở "source file" . ở đây có 1 vài cách:

- chọn file nguồn từ "open dialog"( hình folder có mũi tên màu xanh)

- kéo file ( click file rê chuột) thả vào  tab "Splitting"

- nhập đường dẫn tới file

3. chọn chỗ lưu những file sau khi tách tại output,split into : số phần ra ( ví dụ bạn muốn tách file của bạn thành 8 phần bằng nhau thì bạnnhập vô 8)

split after every: mỗi file sau khi tách ra sẽ có dung lượng là số bạn nhập vô.

...

4. Click  nút "Split" , nhập password của file nếu muốn, và chờ đợi vài giây để hoàn thành. bạn sẽ nhận được thông báo:5.hoàn thành.

B. Làm sao để gộp các phần lại với nhau?  How to join split parts together?


tất cả các phần phải có tên giống nhau và có dạng  (.001, .002, .__a, .__b, etc.) lưu ý: tên file phía trước .001, .002 ... phải giống nhau (ví dụ KungFu panda 2.avi.001 và KungFu panda 2.avi.002) .

1. Chuyển qua tab "Joining":2. chọn phần đầu tiên  (.001 or .__a file). ở " first split part":

- tương tự như split

3.kiểm tra danh sách ở dưới4. Click nút  "Join" , nhập  password nếu file có đặt:5. hoàn thành.

 

0 comments:

Post a Comment