Chuyên mục được quan tâm nhất

Hướng dẫn dùng Mkvtoolnix hardsub film!
Hiện nay đa phần muốn xem phim mới điều không có thuyết minh mà chỉ có phụ đề, nếu xem trên PC thì việc xem phụ đề cũng khá dễ, chỉ cần có chương trình hỗ trợ xem phim kèm phụ đề là được, tuy nhiên một số chương trình cũng ép chúng ta đổi tên phụ đề giống phim thì mới chịu load. Nếu ghi phim ra đĩa để xem trên đầu đĩa thông thừong thì thua, bạn phải hardsub trước khi ghi ra đĩa .Nếu phim đã hardsub sẵn phụ đề nhưng không phải ngôn ngữ bạn muốn, bạn phải tách ra trước khi add phụ đề mới vào không thì sẽ có đến 2 dòng phụ đề, che mất màng hình. Ngoài ra, giả sử bạn có một bộ phim HD-Rip hoặc DVD-Rip cực nét nhưng không có thuyết minh phụ đề gì cả, thông thường các trang cho xem phim trực tuyến hay có thuyết minh, bộ phim của bạn cũng vậy, có thuyết minh nhưng chất lượng hình ảnh thì rất kém, vậy bạn có thể "râu ông nọ cắm càm bà kia", tức lấy phần audio của bộ phim chất lượng kém hơn ghép qua phim chất lượng cao của bạn. Tất cả các yêu cầu trên có thể thực hiện dể dàng với MKVToolnix.

Dù tên là MKVToolnix nhưng MKVToolnix hỗ trợ hầu hết các định dạng video, audio và sub hiện có, hơn nữa, đây là công cụ miễn phí 100%.

Bạn có thể tải với dung lượng chỉ 5Mb

Hướng dẫn :


Nhìn vào giao diện chính của chương trình ta thấy
1:click vào add để add vào file video,audio,sub,...
2:sau khi click vào add sẽ hiện ra 1 bảng,bạn chỉ cần tìm đến nơi lưu file của video,audio,sub và chọn nó!
3:click open hiện lên bảng sau

Khi add bạn đã đổi cho tên phim trùng nhau chưa? lưu ý cái này nữa nha trước khi mux thì cả file phim và file phụ đề phải viết tiếng việt không dấu.


0 comments:

Post a Comment