Chuyên mục được quan tâm nhất

WordPress Gravatar Plugin

Đây là plugin dành cho WordPress. Plugin này sẽ tạo ra một tag có tên là gravatar để khi đặt trong một vòng lặp, nó sẽ trả về URL của Gravatar từ email của người viết comment.

Download

Sau khi download, hãy giải nén plugin này trên máy tính của bạn để sẵn sàng cài đặt

Cài đặt

1. Upload toàn bộ folder chứa plugin này lên wp-content/plugins trên webhost của blog.

2. Active plugin này trong phần Plugins.

Sử dụng

Sau khi active xong, hãy mở file comments.php trong theme mà bạn đang sử dụng ra. Bạn có thể edit lại file comment.php từ sau dòng chữ chú thích “<!– You can start editing here. –>”.

Thêm câu lệnh

<img src=”<?php gravatar(); ?>” alt=”Gravatar” />

Vào trong đoạn code này

<?php foreach ($comments as $comment) : ?>

<li class=”comment <?php echo $oddcomment; ?>” id=”comment-<?php comment_ID();$ix++; ?>”><img src=”<?php gravatar(); ?>” alt=”Gravatar” /><a href=”#comment-<?php comment_ID(); ?>

Xong xuôi, bạn nhớ save những gì đã làm lại nhé!

Ok, vậy là xong rồi, vậy là những người viết comment có thể hiển thị Gravatar trên blog của bạn rồi đấy.

0 comments:

Post a Comment