Chuyên mục được quan tâm nhất

5 WordPress Plugins giúp tăng khả năng bảo mật cho Blog của bạn

wordpress plugin giúp tăng khả năng bảo mật cho blog của các bác. Hi vọng nó sẽ có ích cho các bác:

» Login Lockdown:

5 WordPress Plugins giúp tăng khả năng bảo mật cho Blog của bạn

Login LockDown sẽ theo dõi IP và thời gian của người đăng nhập thất bại, nếu có nhiều hơn một số lần đăng nhập không thành công nhất định trong một khoảng thời gian ngắn của một dải IP thì chức năng đăng nhập sẽ bị vô hiệu hóa đối với người đó. Điều này sẽ ngăn chặn những kẻ thường xuyên nhòm ngó tài khoản blog của bạn.
Hiện tại, theo mặc định plugin đó sẽ vô hiệu hóa tính năng đăng nhập trong khoảng 1h nếu như bạn đăng nhập thất bại 3 lần trong vòng 5 phút. Bạn cũng có thể sửa đổi lại các mức thời gian cũng như số lần đăng nhập trong bảng điều khiển của plugin đó. (Sưu tầm)

http://wordpress.org/extend/plugins/login-lockdown/

» WP Security Scan:

WP Security Scan giúp quét toàn bộ website để kiểm tra vấn đề bảo mật kiểm tra mật khẩu, phân quyền trên thư mục/tập tin, cơ sở dữ liệu, ẩn phiên bản WP, bảo vệ các chức năng quản trị (ví dụ như cho phép đổi tên tài khoản “admin” mặc định)

http://wordpress.org/extend/plugins/wp-security-scan/

» Antivirus for WordPress:

5 WordPress Plugins giúp tăng khả năng bảo mật cho Blog của bạn

Mặc dù WordPress là một nền tảng blog khá an toàn và bảo mật nhưng đôi khi điểm yếu lại nằm ở những chỗ bạn không ngờ tới. Ví dụ như trong các tập tin theme, plugin chẳng hạn.
Antivirus for WordPress sẽ giúp bạn phòng tránh được những nguy cơ đó. Nó sẽ tự dộng quét, dò tìm và thông báo tới bạn nếu phát hiện có Viruses, worms và malware trong blog của bạn.
Bạn còn có thể cấu hình để nó quét hàng ngày và gửi email thông báo cho bạn nếu có gì bất thường xảy ra. Đây thực sự là một plugin rất hữu ích trong việc bảo mật cho blog. (Sưu tầm)

http://wordpress.org/extend/plugins/antivirus/

» WordPress File Monitor:

WordPress File Monitor giúp giám sát quá trình thêm/xóa/thay đổi của các tập tin trong WordPress của bạn. Một khi có sự thay đổi nào đó được phát hiện, một 1 e-mail thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail xác định của bạn.

http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-file-monitor/

» Secure WordPress:

Secure WordPress giúp xóa bỏ thông tin lỗi trên trang đăng nhập; thêm index.html vào thư mục plugin; xóa bỏ wp-version ngoại trừ khu vực admin; xóa bỏ Really Simple Discovery, Windows Live Writer; xóa bỏ các thông tin cập nhật chính, thông tin cập nhật theme, plugin cho các tài khoản non-admin; dấu wp-version trong backend-dashboard cho các tài khoản non-admin; thêm string cho WP Scanner; ngăn chặn các truy vấn xấu.

http://wordpress.org/extend/plugins/secure-wordpress/

0 comments:

Post a Comment