Chuyên mục được quan tâm nhất

ebook SketchUp [ tiếng việt ] + video

ebook SketchUp [ tiếng việt ] + video
Google SketchUp là một chương trình dễ sử dụng để giúp bạn học cách tạo các mẫu 3D như nhà ở, nhà chứa đồ, boong tàu, các phần bổ sung cho ngôi nhà, các dự án với gỗ - và ngay cả tàu không gian nữa. Bạn có thể thêm vào các chi tiết, kết cấu và kính vào mẫu thiết kế của bạn, thiết kế với kích thước chính xác, và đặt các mẫu thiết kế đã hoàn thành của bạn lên Google Earth, chia sẻ chúng với người khác bằng cách gửi chúng vào 3D Warehouse, hoặc in ra. 

Google SketchUp (miễn phí) là cách tuyệt vời nhất để bạn có thể khám phá các mẫu 3D


SketchUp Pro là công cụ thiết kế 3D chuyên nghiệp dành cho bạn. Phiên bản chuyên nghiệp của SketchUp cho các nhà thiết kế chuyên nghiệp có khả năng khám phá và tạo ra các thiết kế phức tạp.
....GIÁO TRÌNH MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: GIAO DIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG
CHƯƠNG II: VẼ CĂN BẢN
1. Công cụ Vẽ
2. Công cụ Thiết yếu
3. Công cụ Quan sát
4. Công cụ Hiệu chỉnh
CHƯƠNG III: VẼ NÂNG CAO
1. Nội suy
2. Khóa hướng
3. Hệ trục tọa độ
4. Công cụ Xây dựng
5. Công cụ tạo địa hình
CHƯƠNG IV: VẼ CÓ HỆ THỐNG
1. Quản lí Layer
2. Quản lí Component
3. Quản lí Outliner
4. Thiết lập và quản lí mô hình
CHƯƠNG V: ÁNH SÁNG, VẬT LIỆU, HIỂN THỊ
1. Ánh sáng
2. Vật liệu
3. Hiển thị
PHỤ LỤC
LINK DOWLOAD :

1 comments:

trần xuân hiếu said...

"The password you entered was invalid, please try again!"
pass sai r. ad làm ơn cho lại pass đi. ko download được.
thanks for sharing!!

Post a Comment