Chuyên mục được quan tâm nhất

Giáo trình sap2000 [ ebook tổng hợp và chọn lọc]

Tất cả tài liệu giáo trình hướng dẫn sap2000- bài giảng - ví dụ - bài tập - thủ thuật - điều chỉnh - phụ lục - từ cơ bản tới nâng cao

- Nguồn tài liệu chủ yếu là tài liệu của trường ĐH xây Dựng, ĐH Bách Khoa TP.HCM và một số nguồn khác-

Click here to download - tải về máy

link dự phòng: https://skydrive.live.com/redir?resid=2E30C8A3D7EDEFF6!107
pass: chunguv
(Tên file.định dạng)

Bài giảng Sap- ĐH xây dựng (pdf )

Bt 02 he dam ghep np.pdf:  http

Bt 03 he khung phang np.pdf

Bt 05 khung phuc tap np.pdf

Bt 06 khung khong gian np.pdf

GTSAP2000.pdf

mot so dieu chinh trong sap TCVN.pdf

SAP2000_LyThuyet.pdf

Thiet ke BTCT voi SAP2000 theo TCVN.pdf

tomtatlythuyet.pdf

1 bang cong cu.pdf

1 Bt 01 dam lien tuc.pdf

1 Bt 02 he dam ghep.pdf

1 Bt 03 he khung phang.pdf

1 Bt 04 hieu chinh khung.pdf

1 Bt 05 khung phuc tap.pdf

1 Bt 06 khung khong gian.pdf

1 Bt 07 he dam giao.pdf

1 Phu luc B01 giao dien do hoa.pdf

1 Phu luc B02 nhap va xuat file.pdf

1 Phu luc B03 trinh don edit.pdf

1 Phu luc B04 trinh don view.pdf

1 Phu luc B05 trinh don define.pdf

1 Phu luc B06 trinh don draw.pdf

1 Phu luc B07 trinh don select.pdf

1 Phu luc B08 trinh don assign.pdf

Bai giang Sap.pdf

Bt 01 dam lien tuc n.pdf

Bt 02 he dam ghep.pdf

Bt 03 he khung phang.pdf

Bt 04 hieu chinh khung.pdf

Bt 05 khung phuc tap.pdf

Bt 06 khung khong gian.pdf

Bt 07 he dam giao.pdf

phan II bang cong cu.pdf

Bai giang SAP 01 (mo dau).pdf

Bai giang SAP 02 (lam quen).pdf

Bai giang SAP 06 (Frame).pdf

baithuchanh_thay BUIVANCHUNG (1).pdf

baithuchanh_thay BUIVANCHUNG (2).pdf

baithuchanh_thay BUIVANCHUNG (3).pdf

baithuchanh_thay BUIVANCHUNG (4).pdf

baithuchanh_thay BUIVANCHUNG (5).pdf

baithuchanh_thay BUIVANCHUNG (6).pdf

baithuchanh_thay BUIVANCHUNG (7).pdf

 baithuchanh_thay BUIVANCHUNG (8).pdf

thuchanh10 nha thap tang.pdf

thuchanh9 dam khung RCD.pdf

Bai giang Sap2000.pdf

HDDATNcthang.pdf

Huong dan tinh toan thanh phan dong cua TT Gio.pdf

Lapchuongtrinhtinhtheptusap2000.pdf

Nguyen tac tinh thep theo TCVN.pdf

Sap_nhap_solieuNguyen_tac_tinh_thep_theo_TCVN.pdf

shortcutsap2000.pdf

Tai lieu huong dan Sap10.pdf

Tai lieu huong dan Sap9.pdf

Thiet ke BTCT voi SAP2000 theo TCVN.pdf

Vi du tinh dam LT bang Sap2000 v10.pdf

ket-cau-he-thanh.rar

ket-cau-tam-vo.rar


Nếu bạn chưa download được hãy xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

1 comments:

le ducdong said...

XIn hỏi quản trị blog có hướng dẫn tính ổn định đập dâng bằng SAP không ạ..cho Em xin với ạ..Em cảm ơn nhiều ạ..

Post a Comment