Chuyên mục được quan tâm nhất

Một số thủ thuật giúp tăng khả năng viết bài trong WordPress

Khi bạn là một blogger bạn sẽ nhận ra rằng sự linh hoạt của trình soạn thảo văn bản hay còn được gọi là editor là vô cùng quan trọng, bởi vì đây là công cụ được sử dụng để tạo nên các bài viết của bạn.

Ở bài viết này afublog sẽ giới thiệu với các bạn một số thủ thuật giúp tăng khả năng viết bài, hay nói một cách khác là tăng sự linh hoạt cho trình soạn thảo văn bản trong WordPress của bạn:

Cho phép sử dụng nhiều thẻ HTML hơn trong trình soạn thảo văn bản

Mặc định, WordPress editor không cho phép sử dụng một số thẻ html không phù hợp với chuẩn XHTML 1.0. Ví dụ thẻ iframe sẽ bị gỡ bỏ bởi công cụ soạn thảo văn bản này. Nếu vì một số lý do nào đó mà bạn cần phải chèn thẻ iframe vào một bài viết hay một trang thì điều này có thể gây bực bội cho bạn.

Đoạn mã sau sẽ buộc trình soạn thảo văn bản này chấp nhận nhiều thẻ html hơn. Chỉ cần chèn nó vào trong tập tin functions.php của theme mà bạn đang sử dụng và lưu lại.01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12


function fb_change_mce_options($initArray) {

    $ext = 'pre[id|name|class|style],iframe[align|longdesc| name|width|height|frameborder|scrolling|marginheight| marginwidth|src]';


    if ( isset( $initArray['extended_valid_elements'] ) ) {

        $initArray['extended_valid_elements'] .= ',' . $ext;

    } else {

        $initArray['extended_valid_elements'] = $ext;

    }


    return $initArray;

}

add_filter('tiny_mce_before_init', 'fb_change_mce_options');
Thiết lập trình soạn thảo bằng HTML (HTML editor) là mặc định

Nếu bạn thích sử dụng HTML editor hơn WYSIWYG editor nhưng không biết làm cách nào để đặt nó là mặc định? Chỉ cần dán đoạn code sau vào trong tập tin functions.php của theme mà bạn đang sử dụng và lưu lại.1


add_filter('wp_default_editor', create_function('', 'return "html";'));
Thiết lập nội dung mặc định trong WordPress editor

Bạn muốn thêm cùng một đoạn văn bản vào trong tất cả các bài viết của bạn, ví dụ bạn muốn nhắc nhở bạn đọc của mình đăng ký rss feed của bạn?

Mở tập tin functions.php của bạn lên và dán đoạn code sau vào. Đó là tất cả những gì bạn cần để xác định một số nội dung mặc định.1

2

3

4

5

6


add_filter( 'default_content', 'my_editor_content' );


function my_editor_content( $content ) {

    $content = "If you enjoyed this post, make sure to subscribe to my rss feed.";

    return $content;

}
Thêm chức năng kiểm tra chính tả cho ngôn ngữ của bạn

Mặc định, WordPress cung cấp cho bạn chức năng kiểm tra lỗi chính ta với ngôn ngữ hỗ trợ là tiếng Anh. Nhưng nếu blog của bạn không phải là blog tiếng Anh thì sao?

Nếu bạn muốn thêm chức năng kiểm tra lỗi chính tả cho ngôn ngữ khác, hãy dán đoạn code sau vào trong tập tin functions.php để thêm chức năng kiểm tra lỗi chính tả với ngôn ngữ hỗ trợ là tiếng Pháp.1

2

3

4

5

6


function fb_mce_external_languages($initArray){

    $initArray['spellchecker_languages'] = '+French=fr, English=en';


    return $initArray;

}

add_filter('tiny_mce_before_init', 'fb_mce_external_languages');
Hiện một số nút chức năng bị ẩn trong TinyMCE

Mặc định, TinyMCE editor (WordPress Visual Editor) không hiển thị một số nút chức năng như kẻ ngang (<hr>), chọn font chữ, …

Để hiện các nút chức năng bị ẩn này, các bạn chỉ việc chèn đoạn code sau vào trong tập tinfunctions.php:01

02

03

04

05

06

07

08

09

10


function enable_more_buttons($buttons) {

  $buttons[] = 'hr';

  $buttons[] = 'fontselect';

  $buttons[] = 'sup';


  // etc, etc...


  return $buttons;

}

add_filter(&quot;mce_buttons&quot;, &quot;enable_more_buttons&quot <img src='http://afublog.com/wp-includes/images/smilies/3.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ;
Các nút chức năng được hỗ trợ: bolditalicunderlinestrikethroughjustifyleftjustifycenterjustifyright,justifyfullbullistnumlistoutdentindentcutcopypasteundoredolinkunlinkimagecleanuphelp,codehrremoveformatformatselectfontselectfontsizeselectstyleselectsubsupforecolorbackcolor,charmapvisualaidanchornewdocument, và separator

0 comments:

Post a Comment