Chuyên mục được quan tâm nhất

My category order – sắp xếp thứ tự category theo ý muốn

Việc sắp xếp thứ tự các mục trong category có tác dụng rất tốt giúp người đọc dễ dàng tìm được chủ đề họ cần đọc và tăng traffic cho blog của bạn. Nhưng bạn đã bao giờ chú ý tới thứ tự các mục trong category của mình chưa? Nếu chưa thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu thêm một plugin mới giúp bạn làm điều này nhé.

Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy tất cả các mục trong category được sắp xếp theo một quy luật. Theo mặc đinh, WordPress sẽ sắp xếp chúng theo thứ tự ID hoặc theo thứ tự Alphabet. Nếu bạn muốn chuyên mục này nằm trên chuyên mục khác hoặc bạn muốn thay đổi thứ tự xuất hiện của các chuyên mục trong category, bạn sẽ làm thế nào?

Nếu bạn biết về PHP và cấu trúc của WordPress thì điều này là hoàn toàn đơn giản, nhưng nếu bạn chưa biết thì chắc hẳn bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng, không có gì là không thể làm được. Không chỉ có mình bạn đang sử dụng WordPress, mà còn có cả một cộng đồng hàng triệu người đang sử dụng nó. Và thật may là đã có một Plugin giúp bạn làm việc này – My category order.

Với My category order, bạn không còn phải nghiên cứu về PHP hay cấu trúc các câu lệnh của WordPress nữa, mà chỉ đơn giản là kéo và thả. Kéo các category theo thứ tự mà bạn muốn và thả ra, tất cả chỉ có vậy. My category order sẽ giúp bạn làm tất cả các công việc còn lại.

Việc cài đặt và sử dụng là hết sức đơn giản.

Trước tiên, hãy download plugin này về, và giải nén nó ra. Bạn sẽ thấy có 2 file là mycategoryorder.php và taxonomy.php.

Upload file mycategoryorder.php vào thư mục /wp-content/plugins và file taxonomy.php vào thư mục /wp-includes trên webhost.

Hãy active plugin này ở phần Plugins trong Dasboard của WordPress, như vậy là bạn đã hoàn thành việc upload và cài đặt.

Để sử dụng plugin này, bạn hãy vào Manage > My Category Order. Tại đây, bạn hãy kéo các chuyên mục theo thứ tự sắp xếp mà bạn muốn và lưu các thay đổi đó lại.

Vào phần Presentation > Widgets, hãy kéo widget My Category Order vào trong Widget thay cho widget Category mặc định của WordPress và lưu lại các thay đổi. Như vậy là bạn đã hoàn thành xong công việc.

Lưu ý: Nếu theme mà bạn đang sử dụng không có widget thì bạn hãy vào file sidebar trong theme bạn đang dùng, thay câu lệnh gọi category mặc định của WordPress bằng câu lệnh sau:

wp_list_categories(‘orderby=order&optioncount=1&hierarchical=0&title_li=<h2>Categories</h2>’);

Đơn giản quá phải không các bạn? Hãy tận hưởng thành quả của mình đi!

0 comments:

Post a Comment