Chuyên mục được quan tâm nhất

[ phần 2] game mini & tổng hợp (không yêu cầu máy tính cấu hình cao )Link down Chao_legonLink down Konami Collector's Series Castlevania & Contra

Code:
Pass : nov3j

Game đối kháng đây ^^

Link down Mugen_FightingLink down Dave_Mirra_Freestyle_BMXLink down Hoyle Miami Solitaire

Code:
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QM171X-7Q9F37-5ZNF6B-8DGMZ0Link down Ancient Tripeaks 2

Code:
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QM0V0J-ZY3GHH-6PF5BX-A237PNLink down Jewel Quest Solitaire
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QMFYPW-D42YPU-VJ4Q3G-R3D9G2

Link down Flip Words 2

Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QPWGPX-Q4GPB2-4HYMW8-Y2DA0U

Link down Bricks of Egypt 

Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QP5RUT-BZZUZ7-3XVQEH-UZG1VYLink down Bricks of Egypt 2

Code:
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QN81R6-G24U3Z-6MVH0G-5TA1U6Link down Fairy Treasure

Code:
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QMV04B-WM09RF-HEWNAH-2MUR6NLink down Chocolatier
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QP3RRE-0TTF7Y-XPJ9M3-NEC1JELink down Escape from Paradise

Code:
Name: minigames pc Registration Keys:0000JJ-QPPE86-53AD1C-0FJ2D8-WGG2UTGame xây dựng chiến thuật ,nhân vật kute ^^

116MB

Link down Knights_Merchants_2 part1

Link down Knights_Merchants_2 part281MB

Link down Dragonball_Z_Budokai_3185MB

Link down Harry_Potter part1

Link down Harry_Potter part2 

Link down Harry_Potter part352MB

Link down MonopolyCasino 885KB

Link down Line 3D39MB

Link down Puzzle_DetectiveSau khi chọn 1 trong 12 chiếc xe lộng lẫy, bạn lại nó từ một cảnh trông xa đuổi nhau qua hầu hết các đấu trường tầm thường, nhặt máu, bom , và những vũ khí hủy diệt hàng loạt khác với hy vọng sẽ là người còn sống cuối cùng. Đi vòng quanh khu vực, bạn cố gắng loại bỏ những đối thủ khác trước khi họ đá bạn ra khỏi cuộc chơi. Và một trò ác nhỏ nữa: Đi qua lại là những nhóm người không được bảo vệ, những người trượt ván, và những dân thường khác bạn có thể đi qua (bạn không hẳn đi qua họ, nó giống hơn là bạn đẩy họ đi vài trăm bước trước khi họ biến mất khỏi màn hình)

33MB

Link down TWISTED_METAL_21 dạng game đi cảnh đánh nhau có phép thuật

26MB

Link down Obscura_The_Shadow_Blade28MB

Link down Monster_Truck_Fury 25MB

Link down Moto racer35MB

Link down Midnight_Racing87MB

Link down Metalslug_570MB

Link down Starwars_Starfighter15MB

Link down Wik_and_the_Fable_of_Souls116MB

Link down Warrior_King part1 

Link down Warrior_King part2

Link down King_of_Fighter_2005part1

Link down King_of_Fighter_2005part2

Link down King_of_Fighter_2005part3Link down Tradewinds_Legends_Unlikely_HeroesLink down The_Lion_KingLink down AladinLink down Backspin_Billiards Link down Combat_Pillows_v14 Link down Heracles_Battle_with_The_GodsLink down Hyperspace_Invader_264Link down eggsucker

Link down mummymazeLink down Treasure Pyramid
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QQ92GY-80HFA5-E3KND0-QTNZ0CLink down Super Slyder
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QM2EDZ-NWDH7W-QW6QP0-B1NHCVLink down Virus 3
Name: minigames pc
Registration Keys: 0000JJ-QQMFMN-8BZWKQ-H9GA3T-D4NPQCLink down Rainbow Web
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QM4NTV-CWXTJ8-R40E9G-QHGQPELink down Liong the Dragon
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QQ6NWF-T7UMK7-0ETZ5Z-JCYTP6

Link down Fireworks Extravaganza
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QQEB0R-CZBNNB-V1899P-9PQM7QLink down Enchanted Gardens
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QNQYHP-7KV7BE-X19PQW-AVRP7RLink down Dropheads

Code:
License Code: R4Q57VTH6W

Link down Cradle of Persia 
Name:web games
Registration Keys:0000Q6-GHX9KH-U8NXXW-4TUT1X-2M4FM6Link down Smugglers 3
Name: minigames pc
Registration Keys: 0000JJ-QQXK10-54R0DF-53CAC4-RQJFUBLink down RIP
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QQ3UR2-D00JAA-0XPZ6M-HJE466Link down RIP Strike Back 
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QQQ6EN-DQWJ1Z-0RB0UC-BMAYFTLink down Empires and Dungeons
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QM3HW8-Z9KAXG-6ND1GT-7XX8N4Link down Star Defender 4
Name: minigames pc
Registration Keys: 0000JJ-QM4RRU-FWJWWW-RCW62G-M11CNF

Link down Worms_World_Party

Or link Boxnet (5 part)
Link down Mythic Marbles
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QNV1P1-TX6VY5-ZMAYVG-V0BYJ7Link direct Charma Or Link down CharmaLink direct ArchMage_v104 Or Link down ArchMage_v104Link down 3d_ultra_minigolfLink down Sunset Studio
Name:wgvn 2008
Registration Keys: 00000Q-UZ7CB7-R418UE-UDV5F7-WP9V7QLink down Monopoly SpongeBob
Name: wgvn 2008
Registration Keys: 00000Q-UXX8UE-UREDPR-PA36TP-Y8GD6YLink down Puzzle City
Name:wgvn 2008
Registration Keys:00000Q-UW7TBE-Q1N7M3-DQWJ93-Y6MYGRLink down El Dorado Quest
Name:wgvn 2008
Registration Keys:00000Q-UWAJM6-KNV5WN-FVFQUZ-4VPBRRLink down Finders Keepers
Name:wgvn 2008
Registration Keys:00000Q-UYGH1J-GPQ40Z-AQHCQ6-HC870VLink down Gold Miner Vegas
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QQJ1MG-ZPRZWP-UCKBJP-URZFH0Link down Dracula Twins
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QP3R67-AMDRJF-QEFH0U-1GYHQ4Link down Barrel Mania
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QPD6J8-JWVEBP-UB1YWH-FDFNZHLink down Granny In Paradise
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QM36FD-7YH71B-5H339C-W135NMLink down Santas Super Friends
Name: minigames pc
Registration Keys: 0000JJ-QPB2KE-VQ0A2D-VJAAD9-CV8ZV2Link down Profitville
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QQ54A9-AW0Z97-DF20FM-111E01Link down Pirate Poppers
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QN7ZAH-MZJGGE-MV8KX1-QFFTVRLink down Mad Magic
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QMF9GM-ZBK363-MFGZWD-VAJ2KQLink down Teddy Factory
Name: minigames pc
Registration Keys: 0000JJ-QMT7WJ-G5UQJW-YUC5T8-2YJ02ZLink down Aloha Solitaire
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QNF130-6D8MRA-84E2KX-18RAP9Link down sally's salon
Name: minigames pc
Registration Keys: 0000JJ-QN9NJW-Q252VG-6PUDKX-0QJ3MULink down Jane's hotel
Name: minigames pc
Registration Keys:0000JJ-QNPAH7-W020E6-X2RYDM-QQAQ9H

0 comments:

Post a Comment