Chuyên mục được quan tâm nhất

Tìm biết khả năng tiềm ẩn của mình

Hãy xem, có biết bao người đã thành công, xây dựng nên tên tuổi nhờ tình cờ phát hiện ra khả năng tiềm ẩn. Cũng nhờ những lần tình cờ mà biết bao doanh nhân, nhà giáo, nhà khoa học, chính trị gia, diễn giả, chuyên viên... đã phát hiện khả năng của mình.Điều quan trọng khi tự đánh giá bản thân, tìm biết khả nãng của mình là không được đặt ra giới hạn, không nghi ngờ, lo ngại hay hy vọng về những gì nên làm. Bạn phải bỏ qua một bên những chướng ngại như thời gian, tiền bạc, nghĩa vụ… Tiếp theo, bạn hãy hỏi những người biết bạn rõ nhất, yêu cầu họ đánh giá điểm mạnh và điểm yếu lớn nhất của bạn là gì. Yêu cầu họ cho bạn biết họ ngưỡng mộ điểm gì ở bạn, và điểm gì theo họ là bạn cần phải hoàn thiện thêm.

Để có thể tìm biết khả năng tiềm ẩn của mình, bạn hãy nghĩ về những thời điểm trải qua, bạn đã làm công việc nào thành công hoặc thất bại, và vì sao? Bạn hãy tự đặt ra những câu hỏi cho mình như:

- Hãy kể ra 30 điểm mạnh của bạn.


10 đặc điểm về hình thức bên ngoài mà bạn cho là đẹp. Nếu tự nhận thấy nhiều hơn 10 đặc điểm, bạn sẽ thấy thêm những điểm mà có thể chưa ai nhìn thấy.

10 điểm tính cách khiến người khác yêu thích bạn.

10 điểm khả năng/sở trường của bạn- Hãy kể ra 30 điểm hạn chế của bạn.


10 đặc điểm về hình dáng bên ngoài mà bạn cho là xấu.

10 điểm tính cách khiến người khác ghét bạn.

10 khả năng/sở trường mà bạn rất kém.

- Hãy kể ra 30 điều bạn thích (hoặc có suy nghĩ về sự khởi đầu để làm) và 30 điều bạn ghét.

- 10 hoàn cảnh khiến bạn tự tin và 10 hoàn cảnh làm bạn sợ hãi.

- Chủ đề trò chuyện nào bạn cảm thấy hấp dẫn nhất?? Bạn muốn trở thành một người như thế nào? (về nghề nghiệp, gia đình, con cái, thu nhập, lối sống, bạn bè).

- Bạn hoàn toàn có thể tự đặt ra thêm những câu hỏi có ý nghĩa với mình và hãy tự hoàn thành chúng.

Cuối cùng, hãy liệt kê tất cả hoạt động mà bạn có thể tham gia ở trường và ngoài xã hội (các nhà văn hóa, trung tâm kỹ năng sống, các lớp năng khiếu, các câu lạc bộ, những tổ chức đoàn thể...). Tham gia càng nhiều hoạt động, bạn sẽ càng hiểu mình hơn. Hãy chui ra khỏi vỏ ốc của mình và hoạt động để cọ xát chúng, bạn sẽ biết ngay thôi!

0 comments:

Post a Comment