Chuyên mục được quan tâm nhất

CSIBridge - phần mềm thiết kế cầu mới của CSI - bản mới nhất

Đây là bản  CSIBridge V1511 - Phiên bản mới nhất hiện nayĐây là 1 vài tài liệu hướng dẫn và giới thiệu PDF & video:

*Introduction to CSiBridge [PDF]
*Golden Gate Bridge Animation [mov]
*Moving Vehicles [avi]
*Moving Vehicles and Deflections [avi]
*Superstructure Design Manual [pdf]
* Seismic Analysis & Design [pdf]
http://www.csiberkeley.com/CSiBridge...oCSiBridge.pdf 
http://www.csiberkeley.com/CSiBridge...vie_Hi_Res.mov 
http://www.csiberkeley.com/CSiBridge.../f(good)-2.avi 
http://www.csiberkeley.com/CSiBridge.../GoodTruck.avi 
http://www.csiberkeley.com/CSiBridge...tureDesign.pdf 
http://www.csiberkeley.com/CSiBridge...smicDesign.pdf 

Link download bản cài đặt 
CSiBridge v1500:

Link download bản  cài đặt CSiBridge v1511:
updating... Đang upload...

0 comments:

Post a Comment