Chuyên mục được quan tâm nhất

Hiệu Ứng chữ 3D với Brush Trừu Tượng

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày tiến trình tôi đã sử dụng để tạo ra một hiệu ứng 3d text tuyệt vời với Abstract Brush Decoration trong Photoshop. Đây là một hướng dẫn ở mức độ trung bình vì vậy có một số bước có thể cần phải có thủ thuật, nhưng tại sao chúng ta không cố gắng nhỉ icon smile Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Đây là hiệu ứng cuối cùng mà chúng ta có thể xem trước: (nhấp chuột lên để phóng to hình ảnh)
3d ab text flatten2 493x700 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng

Download file 

Download  Font Tiếng Việt miễn phí 
OK, chúng ta cùng bắt đầu.

Bước 1

Tạo một document mới có kích thước740px * 1050px, tô màu layer background bằng màu đen. Tạo một layer mới có tên gọi là “texture” và vẽ một vài texture grunge lên trên nó:
1 paint1 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Sao chép layer texture này một lần nữa, thay đổi kích thước của nó như hiển thị bên dưới:
1 resize1 500x486 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Xóa các góc của layer mà bạn đã sao chép với một brush lớn, mềm:
1 erase1 500x328 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Bạn sẽ có hiệu ứng sau:
1 effect1 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng

Bước 2

Bây giờ, chúng ta thêm một 3d text lớn lên trên nó. Nếu bạn có illustrator, hãy sử dụng nó để render một text 3d. Nếu không, bạn có thể download file PSD và sử dụng nó cho hướng dẫn này.
Đặt text tới vị trí như hiển thị, gọi tên layer này như một text lớn:
2 place text Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Áp dụng layer blending option sau cho nó:
Color Overlay
2 color over1 500x350 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Gradient Overlay
2 grad 500x350 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Bạn sẽ có hiệu ứng sau:
2 effect 11 499x452 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Thêm mask sau đây cho text layer lớn:
2 mask text 499x557 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Bạn sẽ có hiệu ứng sau:
2 effect 2 500x573 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Tạo ra một clipping mask layer mới, chọn một brush màu trắng, lớn, mềm để thêm một điểm nổi bật bên góc trái phía trên của text lớn:
2 highlight 500x499 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng

Bước 3

Tạo một layer có tên gọi là “cloud” bên dưới layer text lớn, sử dụng hoặc là cloud brush hoặc rendered cloud, tới các vị trí như hiển thị:
3 cloud 500x540 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Ngoài ra, thêm một layer nổi bật với một brush màu trắng, lớn, mềm từ góc phía trên cùng bên trái:
3 big light 500x683 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Tôi cũng quyết định thêm một chút hiệu ứng splash cho hiệu ứng text. Vì vậy, chọn một brush cứng có kích thước 1px, áp dụng các brush dynamics sau cho nó:
Shape Dynamics
3 shape dyn 1 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Scattering
3 scat Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Other Dynamics
3 other dyn Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Đánh dấu chọn vào “Airbrush”, “Smoothing” and “Protect Texture” options.
Sử dụng brush này và vẽ một số điểm vào vị trí như hiển thị bên dưới:
3 paint dots 500x479 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Bạn cũng có thể thêm một đường ánh sáng từ trên phía trên cùng của text lớn để tăng thêm gia vị cho nó. Để thực hiện điều này, hãy sử dụng một brush mềm, màu trắng để thực hiện một cú nhấp chuột đơn, sau đó, làm biến dạng nó như hiển thị bên dưới:
3 distort 500x263 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Warp nó sau khi đã làm biến dạng, hãy thử blend phần cuối cùng để tạo ra một hình dạng cong:
3 warp 500x295 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Định vị ánh sáng này từ trên phía trên cùng góc phải của text lớn:
3 place ray light 500x406 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng

Bước 4

Bây giờ, chúng ta thêm một số sự đa dạng cho text. Sao chép layer text lớn một lần nữa, Cancel color overlay blending option, thay đổi kích thước và định vị nó như hiển thị bên dưới:
4 dup resize 500x413 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Thêm một ánh sáng đậm hơn cho text, vẽ nó bằng một brush mềm, màu đen cho vị trí như hiển thị bên dưới:
4 paint dark Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Vẽ một số shadow thật cẩn thận bên dưới text, với một brush màu đen, mềm:
4 shadow 500x335 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Sao chép text layer lớn một lần nữa, thay đổi kích thước của nó và định vị layer từ phía trên cùng bên trái, như hiển thị bên dưới:
4 top text 500x445 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Thêm một layer nổi bật với một brush mềm, màu trắng (nhấp chuột một lần để định vị như hiển thị bên dưới):
4 paint light 500x428 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Vẽ một số shadow thật cẩn thận bên dưới text, tương tự như bước trước:
4 paint sha 2 500x369 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Tạo một layer có tên gọi “shadow text lớn” trên phía trên cùng của tất cả layer trước, và chọn một brush mềm, lớn có màu đen, vẽ một số shadow từ phía dưới cùng của text, như hiển thị bên dưới”
4 paint shadow overall 500x528 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Bạn sẽ có hiệu ứng sau:
4 effect overall 500x555 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng

Bước 5

Bây giờ, chúng ta tạo một bộ brush tùy chỉnh khác. Tạo một layer mới có kích thước 40px * 100px, thêm một layer mới và tô màu nó bằng màu đen, nhấn phím Ctrl + A và chọn layer mới này:
5 select Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Vào Edit > Define Brush Preset và tạo một bộ brush mới:
5 define br Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Sau đó, áp dụng brush dynamics sau:
Shape Dynamics
5 shape dyn Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Scattering
5 scatter Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Other Dynamics
5 other dyn Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Đánh dấu “Airbrush”, “Smoothing”, “Protect Texture” options.
Tạo một layer mới ngay bên dưới layer text ban đầu, và bắt đầu vẽ. (hãy thử kích thước brush khác nhau, áp dụng smart sharpen filter sau khi bạn đang thực hiện việc vẽ)
5 smart sharpen Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Bạn sẽ có hiệu ứng sau:
5 effect 494x700 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Bạn có thể thấy chúng ta cũng có thể hiệu ứng trong suốt trên text, vì trước đó, chúng ta đã thêm layer mask trên text layer:
5 effect on text 500x302 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng

Bước 6

OK. Chúng ta gần như đã hoàn thành. Đối với một số chỉnh sửa cuối cùng, tôi đã thêm 2 adjustment layers hình ảnh trên cùng:
Curves
6 curves Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Color Balance
6 col sha Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
6 col mid Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
6 col hig Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Layer Mask của Color Balance adjustment layer:
6 mask 488x700 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Và bạn sẽ có hiệu ứng sau:
6 effect 470x700 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Để thêm một số chuyển động vào trong các hình ảnh, chúng ta có thể Flatten hình ảnh, sao chép background layer một lần và áp dụng các thiết lập motion blur cho nó:
6 mo blur Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Thay đổi layer blending mode của blur layer này cho “Screen” và opacity của layer khoảng 60%, sau đó, thêm layer mask sau cho nó:
6 mask 2 500x675 Tạo Hiệu Ứng 3D Text với Brush Trừu Tượng
Đây là hiệu ứng cuối cùng của hướng dẫn này: (nhấp chuột lên để phóng to hình ảnh)

Đấy là tất cả những gì chúng ta đã thực hiện với hướng dẫn photoshop này. Hi vọng bạn thích và tìm thấy điều gì đó hữu ích. Chúc các bạn một ngày tốt lành.

Dịch và biên tập từ: Psdvault

0 comments:

Post a Comment