Chuyên mục được quan tâm nhất

hiệu ứng chữ khói trong photoshop

Photoshop cung cấpcho chúng ta một trong những công cụ chỉnh sửa đồ họa mạnh mẽ nhất. Đôi khi, bản thân chúng ta luôn mong muốn có thể áp dụng những Typeface tuyệt đẹp để tạo ra một số hiệu ứng độc đáo. Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra những hiệu ứng Text thật ấn tượng cho những văn bản trong photoshop để hướng dẫn cho bạn.Trong phần hướng dẫn này, tôi sẽ cho bạn thấy quá trình của việc tạo ra hiệu ứng của Text với ngọn lửa vàng với kết cấu khói mềm trong Photoshop.

Kết quả của tác phẩm chúng ta sẽ tạo ra


Để hoàn tất hướng dẫn này, bạn sẽ cần:
Font
Soft Smoke Texture
Bước 1
Tạo một document mới có kích thước 1200 x 800px, tô màu background bằng màu đen. Trên background này, sử dụng font chữ mà chúng ta đã download để nhập Text vào đó.
1 type text Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Bước 2
Trên Layer Text, gắn layer Blending options sau đây:
2 outer glow Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Inner Glow
2 inner glow Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Bevel và Emboss
2 bevel and emboss Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Contour
2 contour Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Stroke
2 stroke Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Và bạn sẽ có hiệu ứng sau đây:
2 effect Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Bước 3
Hãy sao y nguyên layer text này NĂM LẦN. Đối với mỗi layer sao y, hãy điều chỉnh vị trí của mỗi layer một chút trên khung hình, đồng thời hãy làm thay đổi Opacity của mỗi layer được sao y để tạo thêm chiều sâu. Dưới đây là những gì tôi có sau khi điều chỉnh từng layer:
3 adjust position Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Bước 4
Sao y tất cả các layer text, preview một lần. Thay đổi kích thước những các layer text đã sao chép và Merge các layer đã sao chép lại với nhau. Trên layer đã Merge, áp dụng các cách cài đặt Gaussian Blur sau:
4 gau blur Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Thay đổi blending mode của layer đã Merge này sang “Hard Light”, bạn sẽ có hiệu ứng sau đây:
4 effect Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Đổi tên layer đã Merge này thành “Glow”, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng layer này cho bước tiếp theo.
Bước 5
Hãy sao y layer “Glow” này BA LẦN. Từ dưới lên trên, hãy điều chỉnh blending mode và opacity của mỗi layer theo các thiết lập sau đây:
- Duplicated layer 1:
Blending mode: vivid
Opacity: 90%
- Duplicated layer 2:
Blending mode: overlay
Opacity: 80%
- Duplicated layer 3: soft light
Blending mode:
Opacity: 70%
Và bạn sẽ có hiệu ứng sau đây:
5 effect Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Bước 6
Load “Soft Smoke texture” vào Photoshop, sử dụng tool Lasso với một thiết lập feather 20px, chọn một phần của smoke texture, copy và paste nó vào text document.
Sử dụng tool Free Transform (Ctrl + T) để rotate các texture cho đến khi đạt hiệu ứng như sau:
6 copy and paste Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Gọi tên layer mới này là “Flame”, sao y nó một vài lần. Một lần nữa trên mỗi layer đã sao chép, hãy sử dụng công cụ Free Transform để xoay và thay đổi kích thước, như vậy hình dạng của mỗi layer sẽ khác nhau. Bạn cũng phải chắc chắn rằng các Smoke Texture bao phủ toàn bộ văn bản. Dưới đây là những gì tôi có sau khi sử dụng Free Transformation:
6 duplicate free trans Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Bước 7
Merge những layer sao y từ các bước trước đó và vẫn giữ tên của nó là “Flame”. Thay đổi chế độ Blending của layer đã Merge thành “Hard Light”. Bạn sẽ có hiệu ứng sau:
7 effect Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Trên layer này, nhấn Ctrl + U và áp dụng các điều chỉnh Hue và Saturation như sau:
7 Hue Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Và bạn sẽ có hiệu ứng sau đây:
7 effect 2 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Bước 8
Vẫn trên layer “Flame”, thêm vào các layer mask sau đây vào đó (Gợi ý: sử dụng một Brush tròn, mềm với các thiết lập Flow và Opacity khác nhau để tạo thêm chiều sâu cho tác phẩm)
8 mask Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Đây là hiệu ứng sau khi gắn mask:
8 after mask Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Sau đó chúng ta sao y layer “Flame” này BA LẦN. Thiết lập layer Blending mode của các layer đã sao y (từ dưới lên trên) là “Hard Light”, “Overlay”, “Overlay”. Bạn sẽ có hiệu ứng sau:
8 effect Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Bước 9
Bây giờ chúng ta có thể thêm một ít khói xung quanh Text để làm cho nó không bị quá cô lập. Để làm điều này, hãy sao y layer “Flame” thêm một lần nữa và loại bỏ mask. Desaturate layer đã sao y này, thay đổi Blending mode với “Screen” và giảm Opacity xuống khoảng 30%. Dưới đây là những gì tôi đã thực hiện được cho đến nay:
9 effect Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Bước 10
Đối với một số điều chỉnh cuối cùng, tôi đã thêm các layer điều chỉnh hình ảnh sau lên trên tất cả các layer trước đó:
Curves
10 curves Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Brightness và Contrast
10 bri and con Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Hue và Saturation
10 hue and satu Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Và đây là hiệu ứng cuối cùng:
10 final Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Vâng, đó là tác phẩm được tạo ra từ hướng dẫn này. Tất nhiên, bạn có thể thêm một số texture hoặc hiệu ứng Filter của riêng bạn và xem kết quả cuối cùng như thế nào! Hãy nhớ luôn luôn phải có sự sáng tạo của riêng bạn! Đây là một phiên bản chọn lựa khác mà tôi có: (điều chỉnh cân bằng màu sắc một chút)
golden firery text alternative Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Chữ Khói
Hy vọng bạn sẽ thích thú với hướng dẫn này, hãy comment nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì bạn nhé, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp bạn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và tốt đẹp!

Dịch và biên tập từ: WebAppers

0 comments:

Post a Comment