Chuyên mục được quan tâm nhất

Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh bằng photoshop

Chúng ta bắt đầu bằng việc mở một hình ảnh của một người mẫu/ một diễn viên.
movie poster effect 01 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
1. TẠO VẾT CẮT MỘT PHẦN
Sử dụng Polygon Lasso Tool, chọn background trên cánh tay phải của người mẫu. Nhấn Delete.
movie poster effect 02 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
Sao chép layer mà scale nó lớn lên. Di chuyển layer này xuống bên dưới tất cả layer khác, đặt trong layer palette.
movie poster effect 03 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
2. TẠO HIỆU ỨNG POSTER ĐƯỢC TÔ MÀU BẰNG TAY.
Từ menu “Filter”, chọn “Sketch>>Photocopy”. Áp dụng các cách cài đặt như hiển thị bên dưới.
movie poster effect 04 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
Thay đổi Layer Mode sang “Soft Light”.
movie poster effect 05 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
Sử dụng Eraser Tool với các cài đặt Brush mềm, xóa Edge vết cắt hình người mẫu thô, cứng.
movie poster effect 06 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
Thay đổi Layer Mode sang “Luminosity”.
movie poster effect 07 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
3. GẮN TEXTURE ĐỂ TẠO MỘT CÁI NHÌN MANG PHONG CÁCH VINTAGE Nhấn Q để kích hoạt nhanh chóng Mask. Từ Menu Filter, chọn “Pixelate>> Mezzotint”. Áp dụng các cài đặt như được hiển thị.
movie poster effect 08 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
Bấm Q lần nữa để vô hiệu hóa nhanh chóng Mask.
movie poster effect 09 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
Tạo một layer mới và tô màu nó bằng màu trắng. Thay đổi Layer Mode sang “Overlay” và Opacity lên 40%.
movie poster effect 10 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
Chọn và Merge tất cả layer. Chọn Burn Tool và gắn vào một cách ngẫu nhiên.
movie poster effect 11 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
Sao chép layer và thay đổi Layer Mode sang “hard Light”.
movie poster effect 12 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
Khi chúng ta áp dụng Mezzotint bằng cách sử dụng Mask nhanh chóng, và tương tự như chúng ta sẽ gắn Noise bằng cách sử dụng các cài đặt sau.
movie poster effect 13 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
Thay đổi Layer Mode sang “Overlay”.
movie poster effect 14 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
Nhấn Q để kích hoạt nhanh chóng Mask. Từ Menu Filter, chọn “Pixelate>> Mezzotint”. Áp dụng các cài đặt như được hiển thị.
movie poster effect 15 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
Tạo một layer mới và tô màu nó bằng màu trắng. Thay đổi Layer Mode sang “Color Burn” và Opacity lên 80%.
movie poster effect 16 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
movie poster effect 17 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
Chọn và Merge tất cả layer. Sử dụng Polygon Tool để tạo một vùng chọn kiểu dáng giấy bị rách trên Edge của hình ảnh. Nhấn Ctrl + J để copy và paste vùng chọn vào một layer mới.
movie poster effect 18 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
Thay đổi Layer Mode sang “Screen”. Áp dụng một số hiệu ứng drop shadow.
movie poster effect 19 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
movie poster effect 20 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
4. Giảm Saturation để tạo một cái nhìn như đang mệt mỏi, kiệt sức
Từ Layer Menu, chọn “New adjustment layer>>Hue/Saturation”. Áp dụng các cài đặt hiển thị bên dưới.
movie poster effect 21 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh
movie poster effect 22 Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Poster Điện Ảnh

Dịch và biên tập từ: AvivaDirectory

0 comments:

Post a Comment