Chuyên mục được quan tâm nhất

Thiết kế nền và ánh sáng trong photoshop


Bước 1

Mở hình người mẫu (càng sexy càng tốt!)
Có thể giống hình dưới đây
1 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Nếu đã thấy đủ “nóng” thì bắt đầu thôi!
Duplicate Background, dùng bất cứ công cụ nào bạn biết để tách người mẫu ra khỏi nền
2 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Đặt tên Layer là”cut layer” :
3 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
24 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Dùng Brush Tool
brush Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Có thể download Brush cho Photoshop tại đây: Odysee_brush Tạo Layer mới phía dưới “cut layer”
4 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Chọn cọ(brush) này :
5 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Vẽ giống hình dưới đây :
6 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Nhìn thấy hấp dẫn rồi đó, tiếp theo:
Tiếp tục download Brush khác tại đây : GreenLotus Tạo Layer mới phía trên “cut layer”
Chọn cọ(brush) này :
8 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Vẽ với thông số màu là #c6eaf9
7 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Chọn bất kỳ brush (mới download) nào và tạo một Layer mới, tạo cho bức tranh theo ý thích của bạn
9 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

Bước 2

Chọn Smudge Tool
smudge Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Chọn cọ(brush) này: thông số (Chalk brush = 60 px)
10 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Vào Window ~> Brushes, tùy chỉnh như dưới đây :
11 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
12 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Duplicate “cut layer”. Chọn lại “cut layer”. Bắt đầu tạo vết bám theo đường nét của người mẫu sao cho giống như hình dưới đây:
13 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Thay đổi mode của Brush thành Color Dodge 14 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Duplicate “cut layer copy”, Một Layer mới sẽ xuất hiện trên Layer “cut layercopy”
Tiếp tục tạo vết …
Thay đổi mode của Brush thành Softlight.
15 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Không tệ? cần làm gì nữa ??? OK, tiếp tục !

Bước 3

Chọn Layer trên cùng trong layer palette.
Vào menu Layer ~> New adjustment layer ~> Curve
16 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Kết quả:
17 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Wow, thật hấp dẫn
Thêm nữa không ?? … Yes yes !!
Vào menu Layer ~> New adjustment layer ~> Gradient Map
Chọn bất kỳ gradient bạn cảm thấy cần cho bức trang, và đây là ví dụ :
18 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Mode = Overlay. Opacity = 70%
19 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
20 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Mode = Multiply. Opacity = 70%
21 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
22 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng
Mode = Soft light. Opacity = 60% 23 Hiệu Ứng Nền và Ánh Sáng

0 comments:

Post a Comment