Chuyên mục được quan tâm nhất

Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Hình ảnh cuối cùng mà chúng ta sẽ tạo ra

STEP 39 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator
Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ biết được làm thế nào để tạo kiểu chữ 3D thủy tinh, tao nhã bằng Photoshop và Illustrator. Đối với hướng dẫn này, tôi sử dụng logo của công ty tôi. Chúng ta hãy thỏa mái tạo hiệu ứng này cho bất kỳ logo, text và Shape nào. Chúng ta hãy bắt đầu!

Bước 1

Mở file “LOGO.fh11″ từ các file Illustrator tải về hoặc mở file của riêng bạn. Import page: 1 of 1, color mode: RGB.
STEP 01 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 2

Như bạn đã thấy logo của chúng ta, với gradient màu xám đã được thiết lập. Bạn có thể thiết lập gradient tương tự như hình bên dưới:
STEP 02 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 3

Nhìn vào bảng Layer. Chúng ta có “LOGO FRONT A” và “SLOGAN FRONT A”.
STEP 03 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 4

Chèn 2 Layer mới, thông qua bảng Layer > Duplicate, và đổi tên chúng là “LOGO FRONT B”
và “SLOGAN FRONT B”.
STEP 04 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 5

Nhân đôi layer và câu slogan. Insert hai bản sao chép trong layer mới, chỉ cần chọn mục Duplicate và click vào layer mới được tạo ra. Chúng ta đặt 2 layer mới trong bảng layer và kéo chúng xuống dưới layer “FRONT A”.
STEP 05 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 6

Sử dụng công cụ Transform. Chọn tất cả 4 yếu tố và chỉnh nó với 1 góc 17 độ.
STEP 06 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 7

Tiếp theo, xoay 1 góc 17 độ.
STEP 07 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 8

Ẩn các layer “FRONT A”, từ bảng layer.
STEP 08 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 9

Chọn LOGO FRONT B, Chuyển màu tô từ gradient đến màu đồng nhất.
STEP 09 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 10

Bỏ stroke bằng cách click vào icon stroke.
STEP 10 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 11

Sử dụng màu đồng nhất, cho layer SLOGAN FRONT B.
STEP 11 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 12

Chọn LOGO FRONT B và SLOGAN FRONT B, phân thành hai yếu tố, màu RGB: 77-77-77. Nhân đôi và di chuyển chúng bằng cách sử dụng công cụ Transform với các thiết lập sau: X: 50, Y: +29, sau đó chọn màu RGB: 139-142-141.
STEP 12 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 13

Ở bước này, chúng ta áp dụng sự pha trộn như được hiển thị ở dưới. Để làm điều này, chúng ta vào: Object > Blend > Blend Options,thiết lập giá trị : 50. Và sau đó, chọn hai logo này và áp dụng hiệu ứng pha trộn bằng cách vào: Object > Blend > Make. Và được kết quả như hình dưới.
STEP 13 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 14

Sau khi tạo blend, xóa layer đã nhân đôi.
STEP 14 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 15

Kích hoạt lại 2 layer “LOGO FRONT A và SLOGAN FRONT A, và hoàn tất nó sau đó đưa nó vào file Photoshop.
STEP 15 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 16

Chọn một nửa logo theo thứ tự các layer, Cut và Paste chúng vào file Photoshop mới có kích thước là 1200x1200px, nhớ đổi tên layer đã paste vào Photoshop cùng tên với layer trong Illustrator. Việc này hoàn toàn rất đơn giản, như chúng ta đã nhìn thấy ở hình bên dưới.
STEP 16 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 17

Khi bạn đã paste tất cả các layer riêng biệt, copy và paste tất cả các layer trong file Illustartor và đổi tên thành “RIF”. Đặt layer này bên dưới tất cả các layer khác. Layer này được xem như một layer tham khảo để sắp xếp các layer khác.
STEP 17 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 18

Để làm được điều này, kích hoạt nhanh đến View > Snap và thực hiện cho từng layer như bên dưới.
STEP 18 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 19

Khi đã hoàn thành, giống với layer RIF và tiếp tục tạo ra các phản chiếu trên logo.
STEP 19 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 20

Để tạo ra phản chiếu trên logo, chúng ta mở trong file Illustrator, “LOGO REFLECTED.fh11″. Tạo phản chiếu trên logo bằng cách sử dụng Object > Transform > Reflect, nhập giá trị vertical (chiều dọc) là 180 °. Đổi tên các layer (LOGO FRONT A_R – SLOGAN FRONT A_R) và (LOGO FRONT B_R – SLOGAN FRONT B_R) chúng ta lặp lại tất cả các bước từ 1-19, để có được những phần phản chiếu của logo trong Photoshop.
STEP 20 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 21

Khi bạn đã hoàn thành tất cả các bước trên, hình ảnh của bạn sẽ trông như hình bên dưới. Và các layer của bạn sẽ trông như thế này.
STEP 21 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 22

Kéo các layer đã được tạo phản chiếu của logo và đặt chúng bên dưới logo. Đặt nó như hình bên dưới và sử dụng công cụ move để tùy chỉnh cho chính xác.
STEP 22 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 23

Ở giữa tất cả các thành phần trong scene của bạn.
STEP 23 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 24

Tạo một layer mới bằng cách vào Layer > New Layer, đặt tên nó là “GRADIENT BASE” và tô nó với màu trắng và áp dụng một radial gradient bằng cách sử dụng layer style, và thiết lập các thông số dưới đây:
STEP 24 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 25

Cung cấp cho layer LOGO FRONT A một Layer Style với Inner Glow + Bevel and Emboss.
STEP 25 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 26

Copy Layer Style đã tạo ra và paste nó vào:
SLOGAN FRONT A
LOGO FRONT A_R
SLOGAN FRONT A_R
STEP 26 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 27

Tạo Layer Style cho layer LOGO FRONT B với các thông số.
STEP 27 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 28

Copy và paste Layer Style đã được tạo vào layer LOGO FRONT B_R.
STEP 28 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 29

Copy và paste Layer Style bạn đã tạo trên layer LOGO FRONT B_R và SLOGAN FRONT B_R. Trên layer SLOGAN FRONT B, chúng ta thay đổi, trong bảng Satin, giá trị Distance từ 127 – 30. Và vô hiệu hóa Gradient overlay trên 2 layer SLOGAN FRONT B_R và LOGO FRONT B_R.
STEP 29 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 30

Tạo layer mask trên các layer LOGO FRONT A_R và LOGO FRONT B_R, bằng cách nhấn vào icon Add Vector Mask.
STEP 30 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 31

Với công cụ Gradient Tool (G), chúng ta tạo một gradient trên layer mask với một góc khoảng 15 độ. Nhưng trước tiên, chúng ta cần phải chỉnh sửa gradient type để sử dụng, click vào thanh gradient. Chúng ta sử dụng Black and White, mode Multiply.
STEP 31 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 32

Hiệu ứng của mask, trong layer LOGO FRONT B_R phải mạnh mẽ hơn so với layer mask LOGO FRONT A_R. Vì thế layer đầu tiên các phần sẽ tối hơn, layer thứ hai cho thấy các phản chiếu nhiều hơn ở những phần sáng của logo. Thay đổi opacity là 55% và 70% của hai layer như hình bên dưới.
STEP 32 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 33

Thiết lập opacity của layer SLOGAN FRONT B_R là 40%, và level SLOGAN FRONT A_R là 75%. Để giải quyết từng phần riêng biệt chồng chéo lên nhau, giữa SLOGAN B_R FRONT và LOGO FRONT B_R, chọn layer SLOGAN FRONT B_R, kích hoạt vùng chọn bằng cách vào Select > Load Selection, và nhấn OK.
STEP 33 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 34

Chọn layer mask của LOGO FRONT B_R và chọn màu tô là màu đen.
STEP 34 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 35

Tạo shadow, load lựa chọn của layer SLOGAN FRONT B bằng cách vào Select > Selection, vào Layer > new layer để tạo một layer mới và đổi tên là “SHADOWS”. Màu của vùng chọn của chúng ta là màu đen. Layer shadows được tạo ra nằm ở giữa hai layer LOGO FRONT A_R và SLOGAN FRONT A_R, với công cụ move tool, và dịch chuyển xuống một chút để có thể nhìn thấy.
STEP 35 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 36

Tạo một vùng chọn bằng cách sử dụng Lasso tool, với góc nghiêng của logo, sau đó xóa các shadow không cần thiết.
STEP 36 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 37

Áp dụng hiệu ứng Gaussian Blur với giá trị Radius là 4 pixels.
STEP 37 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Bước 38

Thay đổi opacity của layer này là 75%. Tạo một layer mới và đặt tên là “LIGHT”, đặt nó ở trên tất cả các layer. Sử dụng công cụ Brush với Radius là 1 pixel, vẽ ở những vùng đã chỉ ở hình dưới. Bước này chúng ta tạo ra hiệu ứng glass cho logo.
STEP 38 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

Hình ảnh cuối cùng mà chúng ta đã tạo ra

STEP 39 Tạo Typography 3D Thủy Tinh trong Photoshop và Illustrator

0 comments:

Post a Comment