Chuyên mục được quan tâm nhất

Hiệu Ứng Thủy Tinh cho photoshop


Tôi thực hiện hướng dẫn này cùng với người bạn thân của tôi, anh ấy tên làNegreu Andreas. Text này được tạo ra bằng cách sử dụng một loạt hình dạng với các hiệu ứng trong suốt và đầy màu sắc. Chúng ta cùng bắt đầu nhé!

Xem trước sản phẩm mà chúng ta sẽ tạo ra

Hãy nhìn vào hình ảnh mà chúng ta sẽ tạo ra. Bạn có muốn truy cập vào các file PSD đầy đủ và các bản copie có thể download được của mỗi hướng dẫn, kể cả là hướng dẫn này? Hãy tham gia vào Psd Pluschỉ với 9 USD/Tháng. Bạn có thể xem trước hình ảnh sẽ được tạo ra bên dưới với một phiên bản lớn hơn tại đây.
final Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 1

Trước hết mở ra một document mới và tô màu trắng cho nó. Thêm Text của bạn vào, sử dụng phông chữ bạn thích và màu sắc 00e5ff #.
01 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 2

Tiếp theo, sao chép lyer này bằng cách nhấn (Ctrl + J), thiết laap Layer Opacity lên 65% và di chuyển nó xuống 1px và qua trái 1px.
02 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 3

Tiếp theo, sao chép Text Layer trong bước 2 thành bốn bản. di chuyển mỗi layer xuống 1px và sang trái 1px như đã làm ở trên.
03 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 4

Tiếp theo bạn cần phải chọn tất cả các layer trừ background và text đầu tiên bạn tạo ra. Bây giờ, nhấp chuột phải và chọn Rasterize Type, sau đó Merge các layer này và thiết lập Opacity cho layer mới lên 47%.
04 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 5

Sử dụng Polygonal Lasso Tool (L) và thực hiện lựa chọn, như hình dưới đây. Tiếp theo, sử dụng Smudge Tool (R) để thiết lập một Master Diameter 19 px, Hardness 100%, Strength 30%, và làm nhòe phần bên phải của Layer, như vậy bạn có thể phủ đầy phần trống.
05 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 6

Lặp lại quá trình tương tự với các chữ cái khác.
06 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 7

Đối với phần dưới của chữ “S, thực hiện lựa chọn như được hiển thị, nhưng lần này đơn giản xoa bỏ những phần không muốn bằng cách nhấn Backspace.
07 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 8

Xoá bỏ phần trên của các chữ cái: “d”, “t”, “u”, và “t”, sau đó xóa phần dưới của “s.”
08 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 9

Tiếp theo, sử dụng Smudge Tool (R) như bạn đã làm trong Bước 5. Sử dụng Smudge Tool cho các chữ cái “t”, “t” và “s.”
09 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 10

Tiếp theo, di chuyển Text Layer gốc lên trên bản sao. Ngoài ra, cài đặt Opacity của Layer Duplicated lên 35%. Chọn Text Layer gốc và nhấp chuột 2 lần lên đó để vào Blending Options và sau đó thêm vào một Stroke.
10 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 11

Tiếp theo, chọn Text Layer bên dưới và sao chép nó. Sử dụng Pen Tool (P) và tạo ra một Stroke như bên dưới, chuyển nó vào một vùng chọn. Bây giờ, đơn giản, sử dụng Eraser Tool (E) xóa vùng chọn và thiết lập Opacity lên 24%.
11 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 12

Tiếp theo, tạo một layer mới phía trên các layer sao chép trước. Trong layer này làm tăng thêm một chút màu sắc cho Text. Để làm điều này, trước tiên bạn cần phải thực hiện một lựa chọn toàn bộ Text bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn một lần vào hình nhỏ thu nhỏ (thumbnail) của layer text đã sao chép trước. Bây giờ, tô màu vùng chọn với màu sắc # ff009c. Đừng để ý những đám mây màu xanh phía sau Text.
12 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 13

Thiết lập Layer Hue và Opacity đến 35%.
13 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 14

Thực hiện lựa chọn layer text đầu tiên và sau xem xét từng layer trong cách layer dưới đây và nhấn backspace để xóa các vùng chọn. Như bạn thấy bên dưới, hiệu ứng text vẫn còn được nhìn thấy, nhưng chúng ta phải xóa một vài vùng đối với các chỉnh sửa sau này.
14 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 15

Tạo một layer mới dưới layer “màu hồng” và thực hiện lựa chọn như hình dưới đây, sau đó tô màu trắng cho vùng chọn. Ngoài ra, cài đặt Opacity của layer lên 38% và Opacity của layer “Text” gốc lên 68%
15 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 16

Thực hiện lựa chọn “Text” layer gốc. Bây giờ, sử dụng một bút vẽ mềm cho Eraser Tool (E) để xóa các góc của các layer màu trắng mà nhìn không đẹp.
16 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 17

Thực hiện một lựa chọn khác của layer Text gốc và tạo ra một layer mới trên nó. Chọn Lasso Tool (L) và nhấp chuột phải lên màn hình và chọn Stroke. Cài đặt Stroke này lên 2px và màu sắc là # 00fcff.
17 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 18

Sao chép Stroke từ bước 17 và di chuyển nó như phía dưới. Bây giờ, thực hiện lựa chọn như hiển thị, sử dụng Eraser Tool (E), cài đặt Opacity lên 40% để xóa Stroke nằm bên trong vùng chọn. Cuối cùng, cài đặt Opacity của layer lên 10%.
18 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 19

Thực hiện một lựa chọn khác trên text gốc, sau đó, xóa như bên dưới. Tạo một layer mới bên trên “Text” layer gốc, và gán màu sắc tương tự như bạn đã sử dụng đối với Stroke, bổ sung một gradient đơn giản. sau đó thêm vào một Stroke nữa, sử dụng #c2feff.
19 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 20

Sao chép layer “Text màu trắng” và chạm nhẹ lên nó với màu sắc # f1ff12. Sau đó thiết lập Opacity của layer lên 23% và di chuyển như bên dưới.
20 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 21

Hãy chọn như bên dưới bằng cách giữ Ctrl và nhấp chuột lên thumbnail của text gốc và đảo ngược vùng chọn. Sau đó, sử dụng Eraser Tool (E), bạn có thể xóa các cạnh như trong bước 16.
21 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 22

Bây giờ, là lúc trở lại layer “màu hồng”. Kích hoạt nó và thiết lập Opacity trở lại 100%. Thực hiện vùng chọn như dưới đây, đảo ngược vùng chọn và sử dụng Eraser Tool (E) để xóa những đoạn thừa.
22 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Bước 23

Di chuyển layer “màu hồng” mà bạn vừa tạo ở trên layer Text gốc và cài đặt Opacity cho nó.
23 Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Kết luận

Bạn đã kết thúc với hiệu ứng text, nhưng để làm cho nó hấp dẫn hơn một chút, tôi sẽ tạo ra một yếu tố khác và sử dụng các kỹ thuật tương tự. Ngoài ra, thêm vào một yếu tố cuối cùng, làm cho background thú vị hơn, tôi đã mua từGraphic River. Ban có thể xem hình ảnh mà chúng ta đã tạo ra bên dưới hoặcphiên bản rộng hơn tại đây. .
final Tạo Hiệu Ứng Thủy Tinh cho Thiết Kế

Dịch và biên tập từ: Psd.Tutsplus

0 comments:

Post a Comment