Chuyên mục được quan tâm nhất

Tìm hiểu về kênh màu trong Photoshop


Làm việc với kênh màu:
* Thông thường mỗi ảnh màu được tổng hợp bởi tập hợp một số màu chuẩn
          - Grayscale: Tập bởi 2 màu đen và trắng
          - RGB: Tập hợp bởi 3 màu RGB (tương ứng với 3 kênh màu chuẩn)
          - CMYK: Tập hợp bởi 4 màu (tương ứng với 4 kênh màu chuẩn)
          - Multiple channel: Chế độ ảnh đa kênh mầu (cho phép người sử dụng tạo thêm một số không giới hạn kênh màu mới)
* Ta có thể sử dụng phương thức tăng hoặc giảm kênh màu đồng thời hiệu chỉnh chi tiết từng kênh để có được một ảnh màu chuẩn (có thể dùng phương pháp này để phục chế màu ảnh)
1/ Thao tác cơ bản trên kênh màu
Mở File ảnh gốc
Chọn Windows->Show Channel (hiện hộp thoại Channel liệt kê toàn bộ các kênh màu có trong ảnh)
+ Bật hoặc tắt một kênh màu
Bấm chuột vào biểu tượng Indicates Channel Visibility (biểu tượng mắt)
+ Thêm một kênh màu mới (áp dụng cho toàn ảnh)
Bấm chọn Create New Channel trên hộp Channel
+ Loại bỏ một kênh màu
          Bấm phải chuột vào kênh màu cần loại bỏ và chọn Delete Channel
+ Copy kênh màu
Bấm phải chuột vào kênh màu cần Copy, chọn Duplicate Channel (hiện hộp thoại)
- As                      Gõ vào tên kênh mới
- Document           Chọn File lưu trữ kênh (thường đặt trực tiếp trên File hiện hành)
Bấm chọn OK
+ Đặt lại thuộc tính cho một kênh
Nháy kép chuột vào kênh màu cần hiệu chỉnh, xuất hiện hộp thoại cho các hiệu chỉnh chi tiết:
- Name                 Tên của kênh hiện hành
- Color Indicate     Lựa chọn hiệu ứng màu của kênh đối với toàn ảnh
- Color                  Bấm chọn màu và thay đổi áp lực của màu trên kênh (Opacity)
Chú ý:
*  Trong phần Color Indicate cho ba lựa chọn
- Masked Areas    áp dụng kênh như một vùng chọn ảnh
- Selected Areas    Chỉ áp dụng cho một vùng chọn trên kênh mới tạo
- Spot Color      áp dụng hiệu chỉnh màu cho toàn ảnh (không có khả năng phục hồi phương thức khác)
 * Khi cần hiệu chỉnh màu cho ảnh bằng phương pháp hiệu chỉnh kênh ta nên lựa chọn trước vùng ảnh và lựa chọn Selected Areas (Channel Option)
2/ Tạo kênh màu áp dụng cho một vùng ảnh
a. Tạo kênh trên vùng chọn ảnh
+ Lựa chọn vùng ảnh cần hiệu chỉnh màu
+ Bấm chọn Save Selection As Channel (trong hộp Channel)
+ Nháy kép chuột vào kênh màu vừa tạo:
          - Channel             Gõ vào tên cho kênh
          - Color Indicates  Lựa chọn Selected Areas
          - Color                 Lựa chọn màu và thay đổi lại áp lực (Opacity)
b. Chuyển kênh màu thành vùng chọn:
+ Bấm chọn kênh màu tương ứng
+ Bấm chọn biểu tượng Load Channel As A Selection (ta thu được một biên chọn ứng với áp dụng màu của kênh)
Ghi chú:  Ngoài phương thức đổ màu cho ảnh đã học ở phần trước, ta có thể áp dụng phương thức thêm bớt và hiệu chỉnh kênh màu để có được ảnh hiệu chỉnh màu hoàn thiện.

0 comments:

Post a Comment